“Het idee om een burgercoöperatie op te richten is er gekomen uit frustratie. Vzw Jong Wichelen is beheerder van JOC Antigoon en mocht niet mee investeren in de zonnepanelen op het dak van het ontmoetingscentrum, maar de vzw moest wel stroom afnemen van het reguliere net. De wereld op zijn kop!” – Jo Van Gasse

De wind en de zon is van iedereen?

Het tijdperk dat de overheid ieders zonnepanelen subsidieerde met belastingsgeld is voorbij. De gemeente investeert nu zelf in groene energie. Zonder dat wij één euro kunnen recupereren, maar wel de buitenlandse energieleveranciers. Maandelijks betalen we onze energiefactuur aan energieleveranciers. Die op hun beurt het geld investeren in nieuwe energiecentrales buiten Europa. De winst reiken ze uit als dividend aan hun aandeelhouders. Wij hebben niet de minste controle over wat er gebeurt met ons geld. #anders is van mening dat u ook recht hebt op een deel van de koek.

Hoe gaan we dat doen?

Simpel, de wind en zon zijn van iedereen en niet alleen van enkele grote buitenlandse marktleiders of het gemeentebestuur. De inwoners van onze gemeente worden eigenaars van hernieuwbare-energie-installaties. Overal in Vlaanderen verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om het distributienet in beheer te nemen, om thuis de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs gele-verd te krijgen. Ook in de omliggende gemeenten (Laarne, Aalst, Nazareth, Deinze, …) nemen mensen het heft in eigen handen. Ze verenigen zich in burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. In tegenstelling tot het gemeentebestuur van Wichelen nemen deze gemeentes het burgemeesterconvenant wél au sérieux. En genieten de inwoners zelf van het voordeel op hun energiefactuur.

Hoe gaat zo een coöperatieve te werk?

Als inwoner koop je een dividend (zoals een staatsbon) van een energiecoöperatie en je krijgt een rendement van 5%, én goedkopere energie. Een win-win-situatie dus.

Een coöperatie bestaat alleen uit burgers en elk aandeel heeft één stem. Niet zoals de grote energiebedrijven die ervoor zorgen dat hoe meer geld je investeert hoe meer beslissingsrecht je hebt. Binnen een coöperatie beslis jij wat er met jouw energie gebeurt! Door ons te verenigen in een energiecoöperatie kunnen we investeren in duurzame energie met de eigen inbreng van de geïnteresseerde inwoners en niet louter met de inbreng van je belastingsgeld.

Een voorbeeld:

Je wordt eigenaar van een zonnepaneel op het dak van de nieuwe sporthal. De winst gaat niet naar de coöperatieve of de gemeente, maar gaat naar jou. En er is meer, als aandeelhouder heb je zelfs medezeggenschap in de coöperatie. 1 aandeel = 1 stem. zo beslist u waar de coöperatie in investeert, zoals de locatie en de prijs waaraan de elektriciteit wordt verkocht.

Waarom?

Rechtstreekse participatie zorgt voor lokale verankering, voor betrokkenheid van de gemeenschap, en creëert zo meerwaarde voor de omgeving en lokaal draagvlak voor hernieuwbare energie. Jij wordt eigenaar van de hernieuwbare-energie-installaties in onze gemeente. Het overschot van je zonnepanelen geven we niet terug aan de buitenlandse energiemarkt, maar door ons te verenigen houden we de prijs laag en halen we een rendement van 5%. Dat is een pak meer dan wat een spaarboekje deze dagen opbrengt.

Concreet

  • Het gemeentebestuur moet de inwoners stimuleren zich te organiseren.
  • Het gemeentebestuur werkt samen met de coöperatieve en geeft hen voorrang bij een aanbesteding van groene energie.
  • Geen politieke inmenging! Een coöperatieve bestaat uit inwoners van de gemeente. Het mag geen intercommunale worden.
  • De gemeente en bedrijven kunnen wel partner worden, maar hebben evenveel stemrecht als een individuele coöperant.