We bestrijden zwerfvuil, beschermen ons platteland en kiezen voluit voor groene stroom. Ook onze (huis)dieren verdienen meer aandacht.

Zwerfvuil aanpakken

Zwerfvuil ontsiert onze straten. We pakken sluikstorten streng aan en ruimen het systematisch op, bijvoorbeeld door te ploggen.

Groenestroomcoöperatie

Niet iedereen kan zonnepanelen op zijn dak leggen. Dankzij een energiecoöperatie kan je toch mee investeren. Je wordt coöperant én profiteert zo mee van goedkope, hernieuwbare energie. Zo verdien je ook een deel van je gemeentebelasting terug. Een prima antwoord op het burgemeestersconvenant dus!

“Als coöperant krijg je een rendement van 5% en een goedkopere energiefactuur. En het is goed voor het milieu.” — Jo Van Gasse

Landelijk karakter beschermen

Mooie dorpen blijven niet vanzelf mooi. Die moet je beschermen. Bijbouwen doe je het best in de dorpskernen, terwijl je het platteland erbuiten groen en landelijk moet houden. Ook bij de aanleg van kmo-zones moet er voldoende aandacht zijn voor groenbuffers.

Voor wie geen tuin heeft, onderzoeken we de mogelijkheid van volkstuintjes en parkjes.

Zorg dragen voor gezelschapsdieren

Wij geloven dat het gemeentebeleid meer aandacht mag hebben voor dieren. Hoe zien we dat concreet? We kiezen voor diervriendelijk vuurwerk (veel gemeenten deden ons het al voor) en geloven ook in een hondenloopweide.

Zwerfkattenbeleid

Op verschillende plaatsen ondervinden inwoners hinder van zwerfkatten. Wij pleiten voor een sterilisatiecampagne, zodat dier noch mens hoeft te lijden.