Is iedereen mee? Valt er niemand uit de boot? Die vragen moeten we ons consequent stellen. Goed beleid betrekt iedereen en geeft extra kansen aan wie het nodig heeft. Zeker op het vlak van huisvesting kunnen we nog beter doen.

Rekening houden met álle mensen

Naar schatting 750 Wichelaars leven in armoede. Veel andere gezinnen hebben een gemiddeld inkomen, maar komen toch moeilijk rond. Voor al deze mensen is het leven niet alleen duur, maar is het ook moeilijk om deel te nemen aan en ten volle te genieten van ons fijne dorpsleven.

Kansarmoede vraagt om een totale aanpak. Om te beginnen voeren we een iedereen mee-beleidstoets in. Die verplicht het bestuur om in elk dossier rekening te houden met de gevolgen voor kinderen, ouderen, personen met een handicap, mensen in armoede …

  • Zijn de trottoirs goed begaanbaar?
  • Zijn de openbare gebouwen toegankelijk?
  • Voorzien we zitplaatsen voor ouderen?
  • Zijn er sociale tarieven voor wie het moeilijk heeft?
  • Is er aandacht voor verschillende culturen?

Daar laten we het niet bij. Gemeente en OCMW moeten alles op alles zetten om iedereen in Wichelen een waardig leven te bieden. Van wonen tot vrije tijd, van zorg tot onderwijs.

Welzijn en zorg

We vinden goede zorg voor iedereen belangrijk en willen daarom de nodige centen voorzien voor ouderenzorg en kinderopvang.

“Als verzorgende hoop ik meer aandacht te vestigen op zorg op maat.” — Vanessa Lazzara

Leegstand wordt welstand

Zo’n 1700 Wichelaars leven in een woning die te klein is of van slechte kwaliteit.

Er is nood aan goede woningen, maar tegelijk is er veel leegstand. #anders wil beide oplossen. We nodigen eigenaars van leegstaande woningen uit om ze te renoveren en verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Minder leegstaand, meer kwalitatieve woningen voor jou. Dat is het doel.