#anders juicht het nieuwe (verplichte) participatiereglement van Wichelen toe. Dat is goedgekeurd op de gemeenteraad van 4 september 2019. Ook onze gemeenteraadsleden Gert en Jo stemden vóór meer inspraak en betrokkenheid.

Participatiereglement lezen

Het reglement bevat een aantal goeie elementen. Daar zijn we blij om! Inspraak voor de burger is niet voor niets een van onze speerpunten.

Hoe kan het beter?

Tegelijk hebben burgemeester en schepencollege enkele kansen laten schieten.

Graag voegen we nog een aantal suggesties toe:

  • Nog beter was het participatiereglement tot stand te laten komen via … participatie. De gemeente Kortenberg gaf het goeie voorbeeld.
  • Waarom geen kinder- of jeugdgemeenteraad oprichten? Die jongelingen weten heus wel waarover ze spreken.
  • Als burger of vereniging kan je een half uur voor de gemeenteraad vragen stellen? Dat lees je dan weer in een ander reglement …
  • Er is al lange tijd sprake van een livestream van de gemeenteraad. Helaas is die mogelijkheid nog niet voorzien in het reglement.

Hoe kan jij participeren?

  • Ben je geëngageerd en heb je een hart voor Wichelen? Stel je snel kandidaat voor de nieuwe adviesraden.
  • Tot slot: ben je tussen 18 en 65? Misschien word jij ook geloot voor de spiegelgemeenteraad. We zijn benieuwd naar jouw ideeën!