Op 14 oktober beslis jij of er ook daarna wordt geluisterd

De inzet van de verkiezingen gaat verder dan een nieuwe laag asfalt of prestigeprojecten. Véél verder. Wij ijveren voor levendige dorpen, veilig verkeer en méér inspraak voor de burgers.

“We laten burgers de toekomst uittekenen. Transparantie in het bestuur, inspraak in beslissingen en de kans om zelf ideeën uit te werken. Dát maakt ons #anders.” — Gert Van Tittelboom

Jouw thema’s

Ontdek hier ons partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Klik op het thema om meer te weten te komen over onze voorstellen en ideeën voor jouw gemeente.

Dorpen

We zetten in op versterking van de dorpskernen, mooie pleinen (die jij mee mag ontwerpen!) en een nieuwe bestemming voor kerken waar geen diensten meer zijn.

Verkeer

Ons verkeer moet veiliger en groener. Verschillende straten moeten opnieuw worden aangelegd, met aandacht voor voet- en fietspaden. We hebben ook oplossingen voor de schoolomgevingen.

Natuur en dier

We bestrijden zwerfvuil, beschermen ons platteland en kiezen voluit voor groene stroom. Ook onze (huis)dieren verdienen meer aandacht.

Inspraak

Inspraak en overleg zijn wat ons #anders maakt. Burgers worden van meet af aan betrokken en geïnformeerd en mogen zelfs mee beslissen. Ook in jouw straat of buurt. Dankzij buurtbudgetten bepaal jij de toekomst van je eigen omgeving.

Welzijn en zorg

Is iedereen mee? Valt er niemand uit de boot? Die vragen moeten we ons consequent stellen. Goed beleid betrekt iedereen en geeft extra kansen aan wie het nodig heeft. Zeker op het vlak van huisvesting kunnen we nog beter doen.

Vrije tijd

Een sporthal! Dat willen we. Maar ook: een vrijetijdsraad die alle cultuur-, jeugd- en sportverenigingen dezelfde kansen geeft, een degelijke visie op evenementen en een versterkte UiTPAS.

Lokale handel

We geloven enorm in de kracht en het belang van buurtwinkels, lokale horeca en tewerkstelling dicht bij huis.

Modern bestuur

De dienstverlening kan eenvoudiger en vaker digitaal, maar toch met ruimte voor persoonlijk contact.