#anders is een beweging van mensen met een gemeenschappelijke, alternatieve visie voor de gemeente Wichelen en zijn inwoners. Wij stellen een ander beleid voor dat uitgesproken democratisch, transparant, progressief en duurzaam is.

De leden van #anders onderschrijven een charter dat hun samenwerking vormgeeft aan de hand van volgende principes:

Democratisch

We geloven in een democratisch gemeentebestuur dat voor iedereen toegankelijk en aanspreekbaar is en dat verantwoording aflegt aan de bevolking. We passen deze democratische principes ook toe in onze eigen beweging. De inwoners van onze gemeente staan centraal. We luisteren naar hun noden en behoeften. We willen hen niet alleen informeren, maar ook proactief consulteren. In onze beweging zijn we allen gelijken. Iedereen heeft volledige inspraak en toegang tot alle documenten. Alle meningen worden op gelijke voet behandeld. Er is ruimte voor inhoudelijke discussie waarbij iedere mening telt en gerespecteerd wordt.

Transparant

Net zoals we een gemeentebestuur willen dat open en transparant communiceert, en zo ruimte creëert om aan het bestuur deel te nemen, doen we dat binnen onze beweging ook. We houden er geen verborgen agenda’s op na maar werken met open vizier samen om onze gemeente socialer, groener, democratischer, … te maken. Ook onze externe communicatie is open, eerlijk en kritisch.

Progressief

We geloven dat de samenleving maakbaar is en willen onze gemeente bewust vormgeven. We vertrekken vanuit de opvatting dat er ruimte voor verbetering is, zowel in de oplossingen voor onze gemeente als in de manieren waarop die worden uitgevoerd. Dat doen we op een constructieve manier, met respect voor andere actoren.

We kiezen bewust voor een diverse, progressieve samenleving die sociaal en solidair is, waarin iedereen gelijke rechten en kansen geniet, ongeacht leeftijd, gender, afkomst, inkomen, woonplaats, … We geven iedere inwoner alle kansen. We geloven verder in de noodzaak van een gezond leefmilieu waar het aangenaam wonen en werken is. Ten slotte moedigen we de inbreng en de eigen initiatieven van burgers aan en versterken we het sociale weefsel van onze dorpen en buurten.

Duurzaam

We kiezen voor visionaire politiek. We stellen duurzame oplossingen voor reële problemen voor en richten ons op de lange termijn. We combineren creatieve visie met daadkracht.